Privacybeleid

Privacy Statement SETServices

Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met SETServices BV, Hettenheuvelweg 41-43 1101 BM Amsterdam, KVK: 33301246

Wij respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en dragen er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Hoe wij dit precies doen, en welke persoonsgegevens wij van u verzamelen voor welke doeleinden, kunt u hieronder lezen.

Correct en adequaat omgaan met uw gegevens is erg belangrijk voor ons. Wij ondersteunen veel bedrijven technisch in verband met de nieuwe wetgeving AVG/GDPR. Ook bij SETServices staat het beschermen van uw privacy hoog in ons vaandel. In dit privacy statement kunt u lezen welke gegevens wij opslaan en bewaren als u onze website gebruikt of contact met ons opneemt en waarom we deze gegevens verzamelen.

Dit privacy statement is van toepassing op de producten en diensten van SETServices BV. SETServices BV is niet verantwoordelijk voor het privacy statement van andere websites. Met het gebruik maken van onze website of door contact met ons op te nemen via onze website accepteert u ons privacy statement.

Gebruik verzamelde gegevens

Invullen formulieren op onze website

Wanneer u een formulier invult op onze website, vragen wij u een aantal persoonsgegevens in te vullen. Deze gegevens worden gebruikt om uw aanvraag te verwerken in het kader van een door u gevraagde dienst of sollicitatie op een vacature bij SETServices. De gegevens worden opgeslagen op onze beveiligde servers, welke in beheer zijn van SETServices zelf. Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor andere doeleinden gebruiken, tenzij u daar vooraf toestemming voor heeft gegeven of wij dit op grond van de wet of de overeenkomst mogen of moeten doen.

Offerte-aanvraag via de website

Wanneer u via onze website een offerte-aanvraag doet, worden uw gegevens gedeeld met de leverancier waarvoor u een offerte-aanvraag doet. Zonder het delen van de gegevens met onze leverancier kunnen wij geen offerte opmaken.

U neemt contact met ons op (e-mail of telefonisch)

Wanneer u per mail of telefoon contact met ons opneemt voor informatie over (één van) onze producten of diensten, worden mails mogelijk bewaard. In sommige gevallen vragen wij u meer gegevens te verstrekken om uw vraag of verzoek beter te kunnen verwerken. Deze gegevens worden opgeslagen op servers, welke in beheer zijn van SETServices zelf.

U solliciteert bij SETServices

Heeft u gesolliciteerd bij ons, maar bent u niet aangenomen dan worden de sollicitatiegegevens maximaal 4 weken na het einde van de sollicitatieprocedure bewaard. Alleen als u ons daarvoor toestemming hebt gegeven kan SETServices deze gegevens tot een jaar bewaren.

Gegevensbeveiliging

SETServices BV maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens conform ISO27001, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot uw gegevens en dat de toegang tot uw persoonsgegevens afgeschermd is.

SETServices maakt bij het verwerken van persoonsgegevens geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of systemen zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van SETServices) tussen zit.

Cookies

Wij maken gebruik van cookies om onder andere uw websitebezoek te optimaliseren. U kunt zelf bepalen of u cookies accepteert of weigert. De meeste browsers zijn standaard ingesteld om cookies te accepteren, maar u kunt de instellingen van uw browser meestal zo aanpassen dat cookies worden geweigerd. Per browser en voor elke computer moet u dit opnieuw instellen. Uitleg over het wijzigen van de instellingen vindt u bij de ‘help functie’ van uw browser.

Let op: Het is mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens delen met derden

SETServices BV deelt gegevens alleen met derden wanneer uw vraag of verzoek verband houdt met een (mogelijke) offerte-aanvraag. In dit geval delen wij uw gegevens met onze leverancier(s).

Bewaartermijnen
Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om de in deze privacyverklaring genoemde doeleinden te bereiken.

Doelen

Uw gegevens worden bewaard om onze dienstverlening en website te verbeteren. Wanneer wijzigingen op de website plaatsvinden, wordt mogelijk het privacy statement aangepast. Onderaan deze pagina vindt u de versie van het privacy statement. Is deze gewijzigd, neemt u dan het statement opnieuw door.

Uw gegevens in ons systeem wijzigen of verwijderen

Uw gegevens worden in ons systeem bewaard totdat u expliciet per mail aan ons doorgeeft dat deze verwijderd dienen te worden. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen om uw gegevens uit ons systeem te verwijderen.

Uw wettelijke rechten
Als u vragen heeft of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen.

U heeft de volgende rechten:
– uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we hebben en wat we daarmee doen;
– inzage in de precieze persoonsgegevens die we hebben;
– het laten corrigeren van fouten;
– het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
– intrekken van toestemming;
– bezwaar maken tegen een bepaald gebruik;
– overdraagbaarheid van gegevens.

Wijzigingen in deze privacy- en cookieverklaring
Wij behouden ons het recht voor om deze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website worden gepubliceerd. Het verdient dan ook aanbeveling om deze policy geregeld te raadplegen, zodat u van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Autoriteit Persoonsgegevens
Natuurlijk helpen wij u ook graag verder als u klachten heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens. Op grond van de privacywetgeving heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens tegen onze verwerkingen van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.

Vragen?

Wanneer u vragen of opmerkingen heeft met betrekking tot ons privacy statement, neem dan contact met ons op.

Dit privacy statement is als laatste aangepast op 26 augustus 2021. Versie 1.0.